HIPPOTHERAPIE

Motivatie

Het grootste voordeel dat het werken met paarden biedt is dat dit zorgt voor extra motivatie bij de kinderen. Ook hebben ze meer het gevoel dat ze aan het paardrijden zijn dan dat ze een therapie volgen, wat voor meer succes zorgt. 

Gedragsproblemen 

Door te werken met paarden worden kinderen rustiger, ze krijgen meer respect voor mens en dier. 

Motoriek 

Revalidatie : De driedimensionale bewegingen van het paard zorgen voor heel wat positieve veranderingen. Zo merken we positieve veranderingen op in de houding, het bewegingspatroon & het evenwicht,...

Relationeel en zintuiglijk 

Voor kinderen/volwassenen met emotionele problemen. Een paard ziet, hoort en voelt alles en gaat hier ook onmiddellijk op reageren. Bij hippotherapie wordt er gestimuleerd om gebruik te maken van al onze zintuigen binnen het HIER EN NU.

Zelfvertrouwen

Je leert je eigen mogelijkheden inschatten en bouwt zelfvertrouwen & eigenwaarde op door controle te verwerven over je eigen lichaam en het paard. 

Sociale vaardigheden 

Via grondwerk wordt er een band opgebouwd met het paard, en wordt de non-verbale communicatie gestimuleerd.

Psychotherapie 

- Leren ontspannen
- Bewustwording van de eigen sterktes/zwaktes
- Zelfvertrouwen opbouwen
- Grenzen verleggen
- Bewustwording van het eigen lichaam

Tarieven hippotherapie 

Het tarief voor hippotherapie bedraagt €30/uur.


Wetenschappelijk onderzoek

Voor mijn bachelorproef onderzocht ik de effecten van hippotherapie bij een kind met ASS & een vertraagde spraakontwikkeling. Hieronder volgt een korte samenvatting van dit onderzoek.